background

Pam cymryd Guys Ymddangos yn fwy deniadol | Pam Merched eisiau Dynion

“ Pam cymryd Guys Ymddangos yn fwy deniadol”

Mae llawer o fenywod yn cael eu hunain denu at guy sydd eisoes mewn perthynas. Nid yw'n anghyffredin i bobl eisiau'r hyn na allant ei gael. Dyna pam mae dynion sy'n cael eu cymryd yn ymddangos yn fwy deniadol na'r rhai nad ydyn nhw. Felly, bydd rhai menywod yn gwneud eu gorau i ddal diddordeb dyn a gymerwyd, dim ond i weld a allant. Mae'n gwneud i fenyw deimlo'n dda os gall droi pen dyn, yn enwedig un sydd eisoes â chariad neu wraig. Fe'i hystyrir yn strôc i'w ego oherwydd mae'n golygu eu bod yn dal i edrych yn ddigon da i ddal diddordeb dyn, perthynas neu ddim perthynas.

Ym meddwl menyw, mae menyw eisiau iddo felly mae'n rhaid iddo fod yn werth perthynas. Felly, mae'n hawdd iddi ei weld fel tlws. Gall menywod fod yn gystadleuol iawn yn ôl natur. Felly, byddant yn cystadlu i ennill tlws menyw arall drosodd. Mae'n gwneud i fenyw deimlo'n cyflawni ac yn well am ei hun yw y gall hi ddwyn dyn menyw arall yn llwyddiannus.Dating Prospect mishael

Charlotte, North Carolina, Mecklenburg, Unol Daleithiau

Dating Prospect nayanka44

Christiansfeld, Denmarc

Dating Prospect alberthenderson

Bethlehem, Unol Daleithiau

Dating Prospect margos

Warren, Unol Daleithiau

Dating Prospect amazed

Cleveland, Unol Daleithiau

Dating Prospect lustig

Oberhausen, Yr Almaen

Dating Prospect mahmooda

Oxford, Y Deyrnas Unedig

Dating Prospect jessy

Duisburg, Yr AlmaenWhy Taken Guys Seem More Attractive

Yn amlwg mae rhywbeth arbennig am ddyn os yw mewn perthynas â menyw arall. Efallai ei fod yn golygu ei fod yn dda yn y gwely neu ei fod yn ddiogel yn ariannol. Y naill ffordd neu'r llall, mae diddordeb menyw fel arfer yn cyrraedd uchafbwynt gan ei statws perthynas.

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae menywod yn gystadleuol. Mae dyn sydd mewn perthynas yn heriol i'w gael. Gall wir yn rhoi hwb i hunanhyder menyw i gael y diddordeb o ddyn sydd eisoes mewn perthynas ymroddedig gyda menyw arall. Mae'n gwneud i fenyw deimlo'n hardd ac yn dda am bwy mae hi. Mae hi'n gwybod bod yn rhaid iddi edrych yn dda i ddal diddordeb y dyn a gymerwyd, yn enwedig os yw'n penderfynu cadw cysylltiad â hi ac yn fflyrtio gyda hi y tu ôl i gefn ei fenyw. Mae hyn yn golygu ei fod yn amlwg yn fwy o ddiddordeb ynddi nag y mae ei gariad ei hun yn.

Mae menywod wrth eu bodd yr helfa weithiau gymaint ag y mae dyn yn ei wneud. Maent yn hoffi rhywbeth sy'n anodd ei gael, gan gynnwys dyn sydd mewn perthynas. Mae'n ei gwneud yn heriol iddyn nhw. Maent yn barod i fynd y pellter i weld pa mor dda ydyn nhw i wneud i ddyn droi i ffwrdd oddi wrth ei ddiddordeb cariad presennol. Os yw'r fenyw yn aflwyddiannus wrth ddal diddordeb y dyn arall, mae'n golygu nad oes ganddi bellach y gallu i droi pen dyn a gall hyn fod yn brifo difrifol i ego y fenyw.Dating Prospect engrtom

Chicago, Unol Daleithiau

Dating Prospect annable77

Salford, England, Greater Manchester, Y Deyrnas Unedig

Dating Prospect peaceyogibear

Riverview, Florida, Hillsborough, Unol Daleithiau

Dating Prospect arthur

Swindon, Y Deyrnas Unedig

Dating Prospect christopher

Orlando, Florida, Orange, Unol Daleithiau

Dating Prospect aishazara

Heathrow, Y Deyrnas Unedig

Dating Prospect julia

New York, New York, New York (Manhattan), Unol Daleithiau

Dating Prospect citizenedward

San Luis, Unol Daleithiau
background

Dating Anabl